Søke plass

Copyright © All Rights Reserved

SØKE PLASS

Trenger du Barnehageplass?

 

Vi bygger ny 4 avdeling barnehage med 90 plasser på Rødberg, som er klar til barnehagestart høsten 2016.

 

Søknad gjøres elektronisk via www.lindesnes.kommune.no. Det er felles elektronisk søknadsskjema for alle barnehagene i Lindesnes kommune.

 

Søknadsfrist 1 mars.

Vedtekter